sm-zalo
Tư vấn miễn phí cùng
Bác sĩ chuyên môn
Nhận báo giá
và ưu đãi mới nhất
top-bannertop-banner
Bác sĩ Up Dental

Tư vấn chuyên môn bài viết

Đội ngũ bác sĩ Up Dental

100% tốt nghiệp Đại học Y Dược

Được đào tạo chuyên sâu về niềng răng

Tư vấn ngay

Mục lục nội dung

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG CHO PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RHM UP DENTAL

1. Quyết định số 1456/QĐ-SYT

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt

Xem &Tải xuống:

>>https://updental.vn/frontend/images/pdf/quyet-dinh-phe-duyet-pham-vi-hoat-dong-nha-khoa.pdf

 

2. Quyết định số 1024/QĐ-SYT

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám Chuyên khoa Răng Hàm Mặt thuộc Công ty Cổ phần Up Dental do Bác sĩ Thiều Thị Ngọc Anh chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Xem & Tải xuống:

>>https://updental.vn/frontend/images/pdf/quyet-dinh-phe-duyen-dmkt.pdf

 

3. Quyết định số 01/QĐ-UP

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công khai danh mục kỹ thuật được phê duyệt của Phòng khám Răng hàm mặt Up Dental

Xem & Tải xuống:

>>https://updental.vn/frontend/images/pdf/quyet-dinh-ban-hanh-dmkt.pdf

 

4. Quyết định số 1771/QĐ-SYT

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép triển khai áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt thuộc Công ty Cổ phần Up Dental do bà Thiều Thị Ngọc Anh chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Xem & Tải xuống:

>>https://updental.vn/frontend/images/pdf/thi-diem-dmkt-chinh-nha.pdf

 

5. Quyết định số 729/QĐ-SYT

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép triển khai áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt thuộc Công ty Cổ phần Up Dental do Bác sĩ Thiều Thị Ngọc Anh chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Xem & Tải xuống:

>>https://updental.vn/frontend/images/pdf/thi-diem-dmkt-tong-quat-chinh-nha.pdf

 

6. Quyết định số 1025/QĐ-SYT

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép triển khai áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt thuộc Công ty Cổ phần Up Dental do Bác sĩ Thiều Thị Ngọc Anh chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Xem & Tải xuống:

>>https://updental.vn/frontend/images/pdf/thi-diem-dmkt-implant.pdf

Thẩm định răngThẩm định răng